نمایندگی ایران شرکت پاویر تجارت ایرانیان مدیریت: جان نثاری

تولیدکننده: انواع مهره‌های نگهدارنده سنگ

آدرس ایمیل: info@pavirco.com
وب سایت: www.pavirco.com
تلفن: 021-88629079 : 021-88629112
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان هیات امنا، مابین چهارراه خیابـــان 20 و 18 آدرس تهران: خیابان شیخ بهایی، خیابان شها نقی، شماره 25
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان هیات امنا، مابین چهارراه خیابـــان 20 و 18 آدرس تهران: خیابان شیخ بهایی، خیابان شها نقی، شماره 25
021-88629079 : 021-88629112