مدیریت: فیضی

تولیدکننده: بورس لوازم سنگبری (دیسک و

سگمنت گرانیت، ماربل و رزین، پولیش)

 

 

 

آدرس ایمیل: stone.abzar@gmail.com
تلفن: 021-33779534
نمابر 021-33386482
آدرس دفتر مرکزی: تهران، پل ســیمان، ابتدای خیابان سرگرد محمدی، پلاک 369
تلفن همراه: 0912-1386227
تهران، پل ســیمان، ابتدای خیابان سرگرد محمدی، پلاک 369
021-33779534