مدیرفروش: تقی پور

نمایندگی انحصاری marmi orobici SPA ایتالیا در ایران

آدرس انبار: کیلومتر 30بزرگراه تهرانقم، شهرک صنعتی شمسآباد، بلوار بوستان، گلبن 9، پلاک 1/3

همرا

تلفن: 56230469 -021
تلفن همراه: 3375511 -0935 : 2842042 -0912
56230469 -021