مجوز‌‌‌‌‌‌ های داخلی و خارجی برگزاری نمایشگاه - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران
ALT تصویر

مجوز‌‌‌‌‌‌ های داخلی و خارجی برگزاری نمایشگاه

مجوز‌‌‌‌‌‌ های داخلی و خارجی برگزاری نمایشگاه

شرکت روشان روز با توجه به سابقه خود در برگزاری نمایشگاه سنگ و همچنین دارا بودن بیش از 6100 مشترک در صنعت سنگ ساختمانی کشور، موفق به دریافت مجوز برگزاری نمایشگاه تخصصی سنگ تهران در سال های 1389 و 1390 در محل نمایشگاهی هتل بین المللی المپیک تهران گردید.