نمایشگاه‌های برگزار‌شده - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران
ALT تصویر

نمایشگاه‌های برگزار‌شده

نمایشگاه‌های برگزار‌شده

شرکت روشان روز با توجه به سابقه خود در برگزاری نمایشگاه سنگ و همچنین دارا بودن بیش از 6100 مشترک در صنعت سنگ ساختمانی کشور ، موفق به دریافت مجوز برگزاری نمایشگاه تخصصی سنگ تهران در سال های 1389 و 1390 در محل نمایشگاهی هتل بین المللی المپیک تهران و همچنین موفق به دریافت مجوز برای برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران با صاحب امتیازی انجمن سنگ ایران ، در سایت نمایشگاههای بین المللی تهران (1397) گردید.

 روند رو به افزایش کمیت و کیفیت برگزاری نمایشگاه های فوق، توانایی های این مجموعه را در صنعت سنگ ساختمانی، نشان می دهد. این شرکت همچنین با برگزار کنندگان نمایشگاه صنعت ساختمان تهران در زمینه بخش سنگ آن طی چندین دوره اخیر همکاری قابل ملاحظه ای را داشته است .

برای اطلاعات بیشتر در مورد برگزاری نمایشگاه سنگ تهران، می توانید به سایت www.irsestonefair.com مراجعه کنید.

نمایشگاه های برگزار شده توسط روشان روز در سال 2007

نمایشگاه های برگزار شده توسط روشان روز در سال 2008

نمایشگاه های برگزار شده توسط روشان روز در سال 2009

نمایشگاه های برگزار شده توسط روشان روز در سال 2010

نمایشگاه های برگزار شده توسط روشان روز در سال 2011

نمایشگاه های برگزار شده توسط روشان روز در سال 2012

نمایشگاه های برگزار شده توسط روشان روز در سال 2013

نمایشگاه های برگزار شده توسط روشان روز در سال 2016

نمایشگاه های برگزار شده توسط روشان روز در سال 2017