همایش و سمینارهای برگزار شده - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران
ALT تصویر

همایش و سمینارهای برگزار شده

برگزاری همایش و سمینار

شرکت روشان روز با توجه به سابقه خود در برگزاری نمایشگاه سنگ و همچنین دارا بودن بیش از 6100 مشترک در صنعت سنگ ساختمانی کشور، موفق به دریافت مجوز برگزاری نمایشگاه تخصصی سنگ تهران در سال های 1389 و 1390 در محل نمایشگاهی هتل بین المللی المپیک تهران و همچنین موفق به دریافت مجوز برای برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران با صاحب امتیازی انجمن سنگ ایران، در سایت نمایشگاههای بین المللی تهران (1397) گردید.

روند رو به افزایش کمیت و کیفیت برگزاری نمایشگاه های فوق، توانایی های این مجموعه را در برگزاری همایش و سمینارهای مختلف بیشتر و بیشتر کرده است و اکنون پتانسیل لازم را جهت اجرای همایش های بزرگ در کیفیت جهانی را دارا می‌باشد.