مرمریت دهبید شایان - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران

مرمریت دهبید شایان

خلاصه آنالیز

عناصر مضر
ندارد

کانی‌های مضر
ندارد

چگالی
2.7  gr/cm^3 

تخلخل
0.41 %

جذب آب
0.15 %

مقاومت فشاری تک محوره
63.92  MPa

مقاومت سایشی
-%

مقاومت خَمِشی
7.67  MPa

نوع
مرمریت

ضریب انبساط حرارتی
-(10^-6 C^-1)

افت وزنی پس از ۲۰ چرخه ذوب و انجماد
-%

آنالیز کامل

آنالیز کامل سنگ دهبید شایان