مرمریت Green tifune - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران

مرمریت Green tifune

شرکت Mstone

خلاصه آنالیز

عناصر مضر
ندارد

کانی‌های مضر
ندارد

چگالی
–  gr/cm^3 

تخلخل
– %

جذب آب
– %

مقاومت فشاری تک محوره
–  MPa

مقاومت سایشی


مقاومت خَمِشی
–  MPa

نوع
مرمریت

ضریب انبساط حرارتی
-(10^-6 C^-1)

افت وزنی پس از ۲۰ چرخه ذوب و انجماد
-%

آنالیز کامل

آنالیز کامل سنگ Green tifune