مرمریت برشی jewel - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران

مرمریت برشی jewel

شرکت کانسار درخشان امید

خلاصه آنالیز

عناصر مضر


کانی‌های مضر


چگالی
2.7  gr/cm^3 

تخلخل
– %

جذب آب
0.4 %

مقاومت فشاری تک محوره
54  MPa

مقاومت سایشی


مقاومت خَمِشی
–  MPa

نوع
برشیا

ضریب انبساط حرارتی
(10^-6 C^-1)-

افت وزنی پس از ۲۰ چرخه ذوب و انجماد
-%

آنالیز کامل

آنالیز کامل مرمریت برشی jewel

error: محتوا محافظت شده است!!