گرانیت مشکی نطنز - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران

گرانیت مشکی نطنز

شرکت سنگ سروش

خلاصه آنالیز

عناصر مضر
ندارد

کانی‌های مضر
ندارد

چگالی
2.79  gr/cm^3 

تخلخل
0.47 %

جذب آب
0.17 %

مقاومت فشاری تک محوره
181.8  MPa

مقاومت سایشی
-%

مقاومت خَمِشی
27.24  MPa

نوع
گرانیت

ضریب انبساط حرارتی
-(10^-6 C^-1)

افت وزنی پس از ۲۰ چرخه ذوب و انجماد
-0.00%

آنالیز کامل

آنالیز کامل سنگ گرانیت مشکی نطنز

معدن

اطلاعات معدن سنگ گرانیت مشکی نطنز