گرانیت پرتقالی اوسان - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران

گرانیت پرتقالی اوسان

سنگبری مهتاب

خلاصه آنالیز

عناصر مضر
ندارد

کانی‌های مضر
ندارد

چگالی
2.63  gr/cm^3 

تخلخل
0.51 %

جذب آب
0.17 %

مقاومت فشاری تک محوره
112.12  MPa

مقاومت سایشی
3.84%

مقاومت خَمِشی
15.74  MPa

نوع
گرانیت

ضریب انبساط حرارتی
-(10^-6 C^-1)

افت وزنی پس از ۲۰ چرخه ذوب و انجماد
-0.04%

آنالیز کامل

آنالیز کامل گرانیت پرتقالی اوسان

معدن

اطلاعات معدن گرانیت پرتقالی اوسان