مرمریت لاشتر - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران

مرمریت لاشتر

خلاصه آنالیز

عناصر مضر
ندارد

کانی‌های مضر
ندارد

چگالی
2.7  gr/cm^3 

تخلخل
0.22 %

جذب آب
0.08 %

مقاومت فشاری تک محوره
102.04  MPa

مقاومت سایشی
1.84%

مقاومت خَمِشی
17.91  MPa

نوع
مرمریت

ضریب انبساط حرارتی
-(10^-6 C^-1)

افت وزنی پس از ۲۰ چرخه ذوب و انجماد
-2.32%

آنالیز کامل

آنالیز کامل سنگ لاشتر