شاهراه سنگ ایران - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران
ALT تصویر

شاهراه سنگ ایران

شاهراه 17 استان

شاهراه سنگ ایران

ورود به بازار مانند جنگ و نبرد است که نیاز به سلاح دارد. این سلاح، خواندن و دانستن روش‌های تحقیقات بازار، آموزش زبان، آگاهی از مارکتینگ، روش‌های اجرا و مدیریت سازمان هستند که نیاز ورود به صحنه بازار است. آمار و داده در دنیا حرف اول را میزند و بسیار مهم است که با داشتن آمار بتوان هدف را مشخص و سپس برنامه ریزی کرد.

هیچکس به تنهایی در بازار نمیتواند موفق شود و نگاه کنسرسیوم ها به همین دلیل است، کنسرسیوم ها در قم باعث ایجاد فرهنگی جدید در تولید شده و تولید را به سمت کیفیت مطلوب برای بازار داخلی و خارجی از کشور می‌برد.

در حال حاضر آرشیتکت‌های خوب و مطرحی در سیستم ساختمان سازی قم فعال هستند که ساخته‌هایشان جزو مهمترین سازه های کشور است . نا گفته نماند که یکی از مشکلات برای ورود به پروژه‌های خارج از کشور، معروف بودن کیفیت پایین تولیدات ایران است که بواسطه پایین آوردن قیمت توسط بعضی از همکاران است که خودبخود کیفیت را پایین می‌آورد.

کیفیت فقط دستگاه و ماشین آلات نیست، بلکه آموزش اپراتور خوب در همه زمینه های تولید است.

گفتگو با جناب آقای علی شفیعی

” قم، شاهراه 17 استان کشور است. “

گفتگو با جناب آقای علی شفیعی مدیر فروش و بازرگانی مجموعه سنگ پاسارگاد