فروش در مراکز فروش سنگ - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران
ALT تصویر

فروش در مراکز فروش سنگ

مراکزفروش-سنگ

فروش در مراکز فروش سنگ

وقتی از خود در باره معنی فروش پرسش می کنیم و می گوییم فروش چیست؟ شاید فقط یک تعریف به ذهنمان خطور کند اما فروش زمانی اتفاق می افتد که قبل از آن روندی طی شده باشد که بخشی از آن را بازاریابی یا مارکتینگ در بر میگیرد. در این قسمت بخش فروش و بازاریابی باید همکاری تنگاتنگی با هم داشته باشند و تعامل فروش با مارکتینگ بخش مهمی از این فرایند است.

زمانی فروش در صنعت سنگ به شکل سنتی و با مراجعه مشتری انجام میشده است، با ارائه سنگ به شکل ویزیتوری به محل پروژه‌ها ، اما بازار سنگ باید از حالت سنتی پوست اندازی کند و به روز شود.

در طی سالها سنگ به عزت رسیده و این تغییرات در ظرف زمان تعریف شده جدایِ از استراتژی و تدبیر که باعث تغییر قصه اولاد به اولاد سنگ شده است.

گفتگو با جناب آقای رحمان علاقه بند

” دیجیتال مارکتینگ پدیده ای نیست که در موردش فکر کن، یک اجبار است. “

گفتگو با جناب آقای رحمان علاقه بند هم بنیانگذار و عضو هیات مدیره سنگ آکو

گفتگو با جناب آقای سیدعباس حسینی

” دیجیتال مارکتینگ در حال حاضر نیاز بازار امروز است “

گفتگو با جناب آقای سید عباس حسینی مدیر مجموعه کی تو

گفتگو با جناب آقای حسین امیرفتاحی

” عصر حاضر، عصر دیجیتال است فقط باید راهش را پیدا کرد “

گفتگو با جناب آقای حسین امیرفتاحی مدیرعامل سنگ آونگ

گفتگو با جناب آقای مهرداد رزمخواه

” بازار سنگ باید پوست اندازی کند و به روز شود، آینده بیزینس دنیا دیجیتالی است. “

گفتگو با جناب آقای مهرداد رزمخواه نائب رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی