چالش تامین سنگ - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران
ALT تصویر

چالش تامین سنگ

معدن سنگ ساختمانی

چالش تامین سنگ در پروژه های بزرگ ساختمانی

با وجود 2070 معدنی که در ایران وجود دارد فقط 1080 معدن در حال فعالیت هستند ، که ظرفیت اسمی در حدود 30 میلیون تن را به خود اختصاص داده‌اند، از ان میزان حدود 7 میلیون تن برای مصرف داخلی است.

اما علت کاهش مصرف سنگ در ایران چه چیزی می‌تواند باشد ؟
وجود ویروس کرونا و افزایش 30 درصدی عوارض ساخت و ساز توسط شهرداری که منجر به کاهش 27% صدور پروانه های ساخت می‌شود. که این عوامل از چالش های تامین سنگ در پروژه های بزرگ ساختمانی میباشند. اما هیچ چالشی غیر قابل حل نیست و میتوان برای مسائل چاره ای اندیشید. راه حل تامین سنگ چه می تواند باشد ؟

گفتگو با جناب آقای حمید صحیح النسب

” کسی در بازار موفق است که بتواند خوب و بد محصولش را بفروشد. “

گفتگو با جناب آقای حمید صحیح النسب از پیشگامان طراحی و ساخت

گفتگو با جناب آقای سیامک حاج سیدجوادی

” گویند که سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولی به خون جگر شود. “

گفتگو با جناب آقای سیامک حاج سیدجوادی ( بخش دوم )

گفتگو با جناب آقای سیامک حاج سیدجوادی

” سهم بازار داخلی ایران از تولیدات، در حدود 7 میلیون تن میباشد. “

گفتگو با جناب آقای سیامک حاج سید جوادی ( بخش اول )

گفتگو با جناب آقای محمد مالکی

” مشکل کلی در صنعت سنگ، عدم وجود ساز و کار استاندارد در محصولات و فرآیندهاست. “

گفتگو با جناب آقای محمد مالکی مدیر عامل مجموعه سنگ مالکی

گفتگو با آقای دکتر حسین موسوی

” پنجاه درصد مصرف انرژی کره زمین و چهل درصد تولیدات کربن بواسطه صنعت ساختمان میباشد. “

گفتگو با آقای دکتر حسین موسوی مدرس دانشگاه علم و صنعت

گفتگو با جناب آقای علیرضا قنبری

” اولین چالش تامین سنگ در پروژه های بزرگ ساختمانی، مدیریت داخلی پروژه هاست. “

گفتگو با جناب آقای علیرضا قنبری، رئیس هیات مدیره گروه ساخارا و آژیانه ( بخش دوم )

گفتگو با جناب علیرضا قنبری

” سنگِ قشنگ، سنگی است که خوب خریداری شود و پول خوبی بابت خریدش داده شود. “

گفتگو با جناب آقای علیرضا قنبری رئیس هیات مدیره ساخارا و آژیانه ( بخش اول )