چالش تامین سنگ – روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران
ALT تصویر

چالش تامین سنگ

بازاریابی داده محور

سنگ پلاس

برای موفقیت در دنیای کسب و کار باید با روشهای مختلف مبارزه آشنا باشیم وقتی در باره استراتژیها و تاکتیک های کسب و کار سخن می گوییم بنوعی بیشتر این مبارزه را احساس می کنیم، در هر مبارزه باید با سلاحها و ابزارهای آن آشنا گردیم یکی از این سلاح های قدرتمند در دنیای کسب و کار، بازاریابی داده محور است.

اما به راستی بازاریابی داده محور چه تعریفی دارد که اجرایش تا این حد برای برخی مدیران غیر ممکن به نظر می رسد؟ چرا تمامی شرکتها از بازاریابی داده محور استفاده نمی کنند.

سلاحی که از آن به بازاریابی داده محور یاد می شود همان ابزاری است که شرکتهای پیشرو دنیا از آن استفاده می نمایند، فعالیت هایی مانند ثبت سوابق، جمع آوری اطلاعات، استفاده از معیارهای مناسب برای سنجش اطلاعات و در نهایت، اجرای بازاریابی داده محور.

بازاریابی داده محور، سلاحی است قدرتمند از جنس تفکر و گلوله هایی از جنس عدد و رقم

گفتگو با جناب آقای حمید صحیح النسب

” کسی در بازار موفق است که بتواند خوب و بد محصولش را بفروشد. “

گفتگو با جناب آقای حمید صحیح النسب از پیشگامان طراحی و ساخت

گفتگو با جناب آقای سیامک حاج سیدجوادی

” گویند که سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولی به خون جگر شود. “

گفتگو با جناب آقای سیامک حاج سیدجوادی ( بخش دوم )

گفتگو با جناب آقای سیامک حاج سیدجوادی

” سهم بازار داخلی ایران از تولیدات، در حدود 7 میلیون تن میباشد. “

گفتگو با جناب آقای سیامک حاج سید جوادی ( بخش اول )

گفتگو با جناب آقای محمد مالکی

” مشکل کلی در صنعت سنگ، عدم وجود ساز و کار استاندارد در محصولات و فرآیندهاست. “

گفتگو با جناب آقای محمد مالکی مدیر عامل مجموعه سنگ مالکی

گفتگو با آقای دکتر حسین موسوی

” پنجاه درصد مصرف انرژی کره زمین و چهل درصد تولیدات کربن بواسطه صنعت ساختمان میباشد. “

گفتگو با آقای دکتر حسین موسوی مدرس دانشگاه علم و صنعت

گفتگو با جناب آقای علیرضا قنبری

” اولین چالش تامین سنگ در پروژه های بزرگ ساختمانی، مدیریت داخلی پروژه هاست. “

گفتگو با جناب آقای علیرضا قنبری، رئیس هیات مدیره گروه ساخارا و آژیانه ( بخش دوم )

گفتگو با جناب علیرضا قنبری

” سنگِ قشنگ، سنگی است که خوب خریداری شود و پول خوبی بابت خریدش داده شود. “

گفتگو با جناب آقای علیرضا قنبری رئیس هیات مدیره ساخارا و آژیانه ( بخش اول )