قلب تپنده تراورتن - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران
ALT تصویر

قلب تپنده تراورتن

قلب تپنده تراورتن

قلب تپنده سنگ تراورتن

برای موفقیت در دنیای کسب و کار باید در هر حوزه‌ای که هستیم تخصص مربوط به صنعتمان را کسب کنیم.

سنگبری که کار فرآوری انجام می‌دهد، هیچوقت نمی‌تواند یک بازرگان موفق شود، باید حتما یک گروه بازرگانی داشته باشد.

در بخش معدن عاشق کار بودن بسیار مهم است، چرا که در غیر اینصورت با تغییرات بازار نمیتوان هماهنگ شد، وقتی بازار سنگ دچار تغییرات می‌شود، روی تمام سنگها تاثیر می‌گذارد و حتی در بازار داخلی و خارجی نیز میتواند تاثیر پگذار باشد که برای بهبود صادرات برنامه اصلی سیاست‌های کلی کشور است.

برای برون رفت از رکودی که قطعا چند سال آینده به آن خواهیم رسید، توجه به صادرات لازم است.

گفتگو با جناب آقای محسن میرزائی

” زنجیره سنگ باید از معدن اصلاح شود و سنگی عرضه شود که قابلیت برش داشته باشد “

گفتگو با جناب آقای محسن میرزائی عضو هیات مدیره انجمن معدنکاران استان مرکزی ( بخش دوم )

برای تماشای کامل برنامه اینجا کلیک کنید

گفتگو با جناب آقای محسن میرزائی

” حدود 250 تا 300 کارخانه سنگبری در محلات هست که حدود 20 واحد آن مدرن هستند “

گفتگو با جناب آقای محسن میرزائی عضو هیات مدیره انجمن معدنکاران استان مرکزی ( بخش اول )

برای تماشای کامل برنامه اینجا کلیک کنید