سنگ های ساختمانی Archives - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران
ALT تصویر

سنگ های ساختمانی Tag

  انواعی از سنگ های ساختمانی می توانند دارای شکستگی ها و حفراتی باشند که به تدریج با مواد ثانویه پر می شوند. فارغ از اینکه منشا تشکیل این حفرات در سنگ ها چیست، مواد و کانی های ثانویه ی متنوعی می توانند آن ها پر کنند. برای مثال سنگ تراورتن به طور معمول دارای حفراتی با اندازه های مختلف در بافت خود است که این حفرات ممکن است در گذر زمان، در اثر فرآیند های مختلف زمین شناسی توسط موادی مانند رس، کلسیت یا کوارتز پر شوند. در علم زمین شناسی، پر شدگی ثانویه به فرآیند رسوب مواد کانیایی یا سایر مواد در شکستگی ها یا حفرات درون سنگ پس از تشکیل آن گفته می شود. این پدیده می تواند به