چینی الیگودرز - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران

چینی الیگودرز

خلاصه آنالیز

عناصر مضر
ندارد

کانی‌های مضر
ندارد

چگالی
2.71  gr/cm^3 

تخلخل
– %

جذب آب
0.39 %

مقاومت فشاری تک محوره
–  MPa

مقاومت سایشی
1.3

مقاومت خَمِشی
10.49  MPa

نوع
مرمریت

ضریب انبساط حرارتی
-(10^-6 C^-1)

افت وزنی پس از ۲۰ چرخه ذوب و انجماد
-%

آنالیز کامل

آنالیز کامل سنگ چینی الیگودرز