مرمریت نجف آباد - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران

مرمریت نجف آباد

خلاصه آنالیز

عناصر مضر


کانی‌های مضر


چگالی
2.73  gr/cm^3 

تخلخل
0.27 %

جذب آب
0.1 %

مقاومت فشاری تک محوره
86.98  MPa

مقاومت سایشی
1.51%

مقاومت خَمِشی
13.52  MPa

نوع
مرمریت

ضریب انبساط حرارتی
-(10^-6 C^-1)

افت وزنی پس از ۲۰ چرخه ذوب و انجماد
-5.36%

آنالیز کامل

آنالیز کامل سنگ نجف آباد