مرمریت سیاتم - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران

مرمریت سیاتم

معدن سیاتم

خلاصه آنالیز

عناصر مضر
ندارد

کانی‌های مضر
ندارد

چگالی
2.7  gr/cm^3 

تخلخل
0.16 %

جذب آب
0.06 %

مقاومت فشاری تک محوره
43.9  MPa

مقاومت سایشی
1.73%

مقاومت خَمِشی
12.29  MPa

نوع
مرمریت

ضریب انبساط حرارتی
-(10^-6 C^-1)

افت وزنی پس از ۲۰ چرخه ذوب و انجماد
-4.48%

آنالیز کامل

آنالیز کامل سنگ سیاتم