اهمیت نمایشگاه در توسعه بازار - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران
ALT تصویر

اهمیت نمایشگاه در توسعه بازار

اهمیت نمایشگاه در توسعه بازار

محمد رسا

نکته : در ایران از تعابیر “سنگ تزئینی” و یا “سنگ ساختمانی” برای نام گذاری محصول “صنعت سنگ” استفاده می شود که هر دو تعبیر مبهم و ناقص است. در تعریف بین المللی، موضوع مورد نظر ما “Natural Stone ” و یا “سنگ طبیعی” نامیده می شود. این تعریف بین المللیِ جامع و مانع، صراحتا سنگ را یک محصول طبیعتی معرفی می کند که در مقابل آن انواع سنگهای مصنوعی قرار می گیرند چه این سنگ طبیعی کاربردی صرفا تزئینی و دکوراتیو داشته باشد و چه اینکه به عنوان یک ماده پوشش سطح و ( نه الزاما تزئینی ) بکار رفته باشد. “سنگ طبیعی” عنوانی است که در ذات خود بر قدر و منزلت محصول می افزاید.

************************

قدرت محرکه هر صنعت، بازار است و بدون توسعه سطحی و عمقی بازار، هیچ صنعتی قابل توسعه نخواهد بود و در عین حال توسعه بازار نیازمند انجام مطالعات بازار، تعيين استراتژی و تدوین برنامه های بازاریابی و فروش است.

نکته مشترک همه استراتژیها و برنامه های بازار محور، توجه به ارتباطات یکپارچه بازاریابی (Integrated Marketing Communication ) است. ملاحظه این بخش مهم از برنامه بازاریابی و درک کارکرد و اثربخشی هر یک از مولفه های “ارتباطات یکپارچه بازاریابی”، هنر طراح و تدوین کننده برنامه است که در عمل اورا در تدوین یک استراتژی خوب و موثر یاری می دهد.

در صنعت سنگ طبیعی، مهمترین بخش از ارتباطات یکپارچه بازاریابی، نمایشگاههای تخصصی سنگ است. درک اهمیت این موضوع بسیار ساده است. کشورهای بزرگ تامین کننده سنگ جهان (به جز ایران) را به نمایشگاههای سنگ آن کشورها میشناسیم نمایشگاه  ورونا، کرارای ایتالیا، شیامن و شیوتو و یونفوی چین، استونا و استون مارت هند، ازمیر و استانبول ترکیه، ويتیوریای برزیل و … را مصادیق بارز این موضوع می توان برشمرد.

اهمیت نمایشگاههای تخصصی در همه صنایع یکسان نیست، به طور مثال شرکت اپل و یا سامسونگ برای معرفی محصولات خود، از رویدادهاى ويژه بهره می گیرند که همان “مراسم رونمائی ” از محصولات جدید است. توزیع این محصولات  در شبکه ای گسترده پس از این رویدادهای ویژه است. محصولاتی که برای سنگ طبیعی به عنوان کالای جایگزین معرفی می شود، مثل “آجر نسوز”، در نمایشگاههای ساختمانی عرضه می شود و نمایشگاههای تخصصی “اجر نسوز” در دنیا برگزار نمی شود گر چه یکی از مهمترین کالاهای جایگزین سنگ باشد. و همینطور در صنعت سرامیک، نقش نمایشگاههای تخصصی سرامیک چندان جدی نیست بلکه عرضه این محصول در نمایشگاههای مواد ساختمانی است که اهمیت ویژه دارد.

به عبارت دیگر، “سنگ طبیعی” یک تافته جدا بافته است. این ویژگی، نمود مستقیم در “زنجیره ارزش” صنعت سنگ طبیعی و “زنجیره تامین” صنعت ساخت و ساز و معماری دارد و اهمیت نمایشگاههای تخصصی سنگ در این نکته نهفته است که نمایشگاههای تخصصی سنگ طبیعی، محل تلاقی “زنجیره ارزش” و “زنجیره تامین” است.

با نگاه به همین واقعیت ساده، تامین کنندگان سنگ هند، علاوه بر حضور فعال در نمایشگاههای تخصصی سنگ کشور خود، در نمایشگاههای تخصصی سنگ دیگر کشورهای تامین کننده که در یک تعبیر ظاهری رقیب شمرده می شوند نیز شرکت می کنند. به عبارت دیگر، حضور فعال و جدی هندیها در نمایشگاه سنگ کشوری مثل ترکیه ، باعث تقویت و اثربخشی نمایشگاه سنگ کشور رقیب می شود اما این تقویت به نفع همه است زیرا این رویداد محل تلاقی دو زنجیره ارزش و تامین است.

شناخت دقیق “زنجیره ارزش” و “زنجیره تامین” و تلاش و برنامه ریزی در جهت بهبود و ارتقاء کارائی و اثربخشی حلقه های این دو زنجیره مهم، ماموریت اصلی برگزارکنندگان نمایشگاههای تخصصی سنگ طبیعی در جهان است.

بنابراین، توسعه بازار داخلی و خارجی صنعت سنگ ایران، مقدمتا مستلزم شناخت و ارزیابی زنجیره تامین ارزش در بازار داخلی و بازارهای هدف خارجی و به موازات آن تقويت كمى و كيفى نمايشگاه سنگ تهران به عنوان برند صنعت سنگ ایران است. این مهم، بویژه در مورد بازارهای هدف خارجی، محقق نمی شود مگر با حضور تامین کنندگان و خریداران جهانی سنگ در نمایشگاههای تخصصی سنگ ایران.

دستیابی به این هدف، همکاری هدفمند و موثر همه فعالین صنعت سنگ، همه تشکلهای صنفی و حمایت مسئولانه و موثر سازمانها و مراجع ذیربط دولتی و عمومی را می طلبد. امید است با درک عمیق هر یک از این عوامل از نقش و اهمیت خود در جهت توسعه کمی و کیفی نمایشگاههای تخصصی سنگ، طی سالهای آتی ، به جایگاه در خور صنعت سنگ ایران در بازار داخلی و جهانی دست یابیم.