مدیر سایت – برگه 2 – روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران
ALT تصویر

نویسنده: مدیر سایت

آیا استفاده از سنگ ساختمانی باعث تخریب محیط زیست است؟ متاسفانه وقتی با عموم مردم و حتی دراکثر مواقع ، با خود دست اندرکاران صنعت سنگ صحبت می کنیم، متوجه ذهنیت های بسیار غلطی می شویم که علیرغم اینکه به هیچ وجه صحت ندارند، کم کم به یک واقعیت پذیرفته شده ، تبدیل شده اند .

ضروریت اهمیت به مدیریت بازاریابی در صنعت سنگ کشور با توجه به وضعیت فعلی صنعت سنگ کشور و گزارشات تحلیلی که کارشناسان خبره این صنعت در این چند سال اخیر منتشر کرده اند، به این نکته رسیدیم که این عمده نقاط ضعف این صنعت در اداره آن می باشد که آن هم به صورت سنتی بوده است و کماکان در اکثر واحدهای معدنی و فراوری این نکته مهم قابل مشاهده است. یکی از نقاط ضعف مدیریت سنتی عدم توجه به بازار و فرایند بازاریابی و اصول آن می باشد. نکته قابل تحمل این می باشد با توجه به تحقیقات انجام شده  واحدهای موفق در این صنعت در این سال های اخیر به مدیریت علمی روی آورده اند. در این مقاله سعی

حسین جعفریان مقدمه : سالهاست که از زبان دیگران درباره آقای محمد مالکی و نحوه کارش وخصوصیات اخلاقی وگذشته ایشان مطالبی را می شنیدم و این مطالب متفاوت و اکثرا متناقض ، برای من حس عجیبی داشت ومدام بر کنجکاوی من اضافه می کرد از طرفی کارها ومحصولاتشان همیشه حس تحسین را در من ایجاد می کرد تا اینکه فرصتی شد بیشتر به ایشان نزدیک شوم ودرخواست من را برای مصاحبه پذیرفت البته در یک فضای دوستانه وخودمانی . می خواستم کلی سوال بپرسم درباره حرف هایی که درباره اش زده می شود ولی خوشبختانه خودش باهوشتر از من بود از همانجا شروع کرد ودیگر جای سوالی نماند. از گذشته تا حال و برنامه های آینده گفت . خوشبین و خوشحال شدم